Logo

Trắc nghiệm tính cách MBTI

1633163790969

Sự thật về cá tính nhóm ESFP – Người trình diễn

Nhóm tính cách ESFP là cách gọi những người hướng ngoại (Extraverted), nhạy cảm (Sensing), cảm xúc (Feeling) và nhận thức (Perceiving). ESFP tràn đầy năng lượng, nhiệt tình, vui vẻ và thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Liệu ESFP còn có những mặt tích cách nào mà

Tinh Cach Esfj

ESFJ là gì? Nhóm tính cách ESFJ nên chọn nghề nghiệp nào?

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) là một công cụ đánh giá tính cách được sử dụng rộng rãi để phân loại các cá nhân thành mười sáu loại tính cách. Một trong những loại tính cách này là ESFJ, viết tắt của Hướng ngoại, Cảm nhận, Cảm giác và Đánh giá