Logo

Tin tức

Hướng dẫn các bước căn bản để sử dụng EFT

Bạn có thể tự sử dụng EFT 1 cách dễ dàng, đơn giản và vô cùng hiệu quả. Bạn có thể sử dụng EFT bất cứ đâu mà bạn muốn đều được. Ta có 2 giai đoạn như sau : A. Giai đoạn chuẩn bị: 1. Xác định cụ thể