Logo

Những cụm từ đa nghĩa trong tiếng Anh

Trong từ “Company” thì ai cũng biết đó là “công ty”. Nhưng xem phim thấy 2 người trong xe hơi nhìn vào gương chiếu hậu rồi nói We’re got company” thì bạn sẽ hiểu như thế nào?
Ở đây “company” nghĩa là “cái đuôi” – Chúng ta có cái đuôi bám theo.
Một nghĩa khác của “company” là “bạn bè”.
Ví dụ:
“We’re are judged by the company we keep” – “Người ta sẽ xét đoán bạn qua bạn bè mà bạn đang giao du”.
Thế mới có cách chơi chữ độc đáo với từ “company”.
·        “Good” từ này đơn giản ai cũng biết. Nhưng gặp câu sau thì phải dè chừng I’m moving to Europe for good”. Vì “for good” là thành ngữ “mãi mãi, đi luôn”. Hay từ “good” trong câu sau chỉ tương đương như “very”: “I’ll do it when I’m good and ready”.
Cụm từ “as good as” tưởng đâu là so sánh bằng, nhưng thật ra chúng mang nghĩa “gần như, hầu như” trong câu sau: “The US$2,000 motorbike is as good as new”.
·        “Rather”  “fairly” đều dịch là “khá” nhưng ý nghĩa lại rất khác nhau.
We’re having rather cold weather for October.” – “Tháng mười mà thời tiết như thế này thì hơi lạnh”
“rather” mang ý nghĩa chê, thất vọng, trong khi đó “fairly” mang ý nghĩa khen: Oh, it’s fairly easy” – “Ồ, bài tập này khá dễ”. Sẽ khác với câu “Oh, it’s rather easy – “Ồ, bài tập này xoàng quá”.
·        “Continuous” và “continual” đều có nghĩa là “liên tục”. Nhưng “continual loss of power during the storm” có nghĩa là mất điện liên tục suốt trận bão (có điện rồi lại mất điện), còn “continuous loss of power during the storm” lại là mất điện hẳn suốt trận bão.
·        “Housewife” và “homemaker”
“Housewife” nghĩa là người nội trợ theo nghĩa người Anh. Nhưng người Mỹ rất ghét từ này, họ cho rằng nó hạ thấp vai trò phụ nữ. Họ thích từ “homemaker” hơn.
Nhất là các cụm từ trong tiếng Anh. Ngay cả những loại từ thương mại như “trade” có nghĩa là buôn bán, trao đổi, nghề nghiệp. Nhưng khi dùng với các từ “down, up, in, on” lại có những hàm ý khác nhau.
Ví dụ: bạn có một chiếc xe hơi, bạn đổi lấy một chiếc mới hơn, tốt hơn và bù thêm một khoản tiền thì dùng“trade up”, đổi xe cũ hơn và nhận một khoản tiền bù thì dùng “trade down”.
“Trade in” mang ý nghĩa chung, đổi hàng này lấy hàng khác. Còn “trade on” thì mang ý nghĩa xấu “lợi dụng” như “Children of celebrities who trade on their family names”.
Nếu hay cho 5 sao post

Bài liên quan

Bài viết mới