Logo

NDA là gì? Thoả thuận bảo mật thông tin (NDA) là gì?

Nda 15735498950432041357359

Trong số các loại hợp đồng, thoả thuận giữa người lao động với doanh nghiệp, NDA (hay thỏa thuận bảo mật thông tin) là một trong những hạng mục quan trọng không thể bỏ qua. Vậy NDA là gì? NDA quan trọng tới mức nào? Cách ký kết NDA như thế nào? Hãy cùng cosplay18.net tìm hiểu kỹ hơn về NDA qua bài viết sau.

NDA là gì?

NDA là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Non-Disclosure Agreement – có nghĩa là thỏa thuận bảo mật thông tin. Các bên tham gia vào thỏa thuận cam kết không cung cấp thông tin nhạy cảm họ có thể có được trong quá trình làm việc cho bất cứ bên thứ ba nào khác.

NDA nghĩa là gì.

Thỏa thuận bảo mật này còn được biết đến với nhiều tên khác như:

 • CA – Confidentiality Agreement: thỏa thuận bảo mật
 • CDA – Confidential Disclosure Agreement: thoả thuận về tiết lộ bí mật
 • PIA – Proprietary Information Agreement: thoả thuận về thông tin độc quyền
 • SA – Secrecy Agreement: thỏa thuận bí mật.

NDA đôi khi được gọi là Hợp đồng NDA hoặc cam kết bảo mật, thỏa thuận bảo mật hoặc NDA agreement …

Các hình thức phổ biến của NDA agreement là gì? Đó là thỏa thuận bảo mật thông tin về khách hàng của các ngân hàng, thoả thuận về bảo mật các bí mật kinh doanh, tài liệu, chiến lược hoặc ý tưởng kinh doanh.

NDA là thỏa thuận bảo mật thông tin được sử dụng nhiều trong các doanh nghiệp hiện nay. 

Những yếu tố bắt buộc có trong một thỏa thuận NDA là gì? Đó là:

 • Tên đại diện pháp lý của hai bên tham gia
 • Định nghĩa đầy đủ về các yếu tố cấu thành nên thông tin cần bảo mật giữa các bên trong các trường hợp cụ thể
 • Yếu tố loại trừ
 • Tuyên bố về sử dụng thông tin nào được phép tiết lộ
 • Thời gian thỏa thuận
 • Bên trả chi phí luật sư nếu có tranh chấp
 • Luật địa phương áp dụng cho thoả thuận.
 • Các quy định liên quan khác

Mục đích chính của NDA là bảo vệ bí mật kinh doanh, các lợi thế thương mại mang tính độc quyền mà công ty, doanh nghiệp hoặc đơn vị sử dụng lao động đã tốn kém thời gian, chi phí, công sức tạo dựng.

Ngày nay, NDA thường được ký cùng lúc với hợp đồng (HĐ) lao động. Tuy nhiên, hiện nay Luật pháp chưa có các quy định cụ thể về điều khoản thỏa thuận bắt buộc của NDA liên quan đến quyền làm việc của người lao động sau khi chấm dứt HĐ cũng như thẩm quyền giải quyết tranh chấp khi phát sinh.

Mục đích của NDA là giúp bảo vệ các thông tin quan trọng của doanh nghiệp không rò rỉ. 

Các loại NDA là gì?

Hiện nay, dựa theo nhu cầu thực tế, từng doanh nghiệp, đơn vị có thể sử dụng một trong 3 loại thoả thuận NDA như sau:

NDA đơn phương

NDA đơn phương (hay NDA một chiều) là loại HĐ có liên quan đến hai bên nhưng chỉ một bên cung cấp thông tin. Nếu thông tin được tiết lộ ra ngoài thì bên tiết lộ phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Loại hình thỏa thuận này thường được yêu cầu với nhân viên mới khi họ được cấp quyền truy cập vào các thông tin bảo mật về công ty. Trong trường hợp này, bên duy nhất ký thỏa thuận là nhân viên.

NDA đơn phương được ký giữa người lao động với đơn vị sử dụng là động. 

NDA song phương

NDA song phương còn được gọi là NDA hai chiều. Loại hình HĐ này liên quan đến hai bên đều có dự định tiết lộ thông tin với đối phương và yêu cầu bên kia bảo mật thông tin. Như vậy mỗi bên sẽ được bảo vệ quyền lợi nếu bên còn lại tiết lộ thông tin không được phép.

Loại hình thỏa thuận này phổ biến trong các thương vụ M&A hoặc khi các doanh nghiệp trong quá trình xem xét, chuẩn bị liên doanh hoặc sáp nhập.

NDA đa phương được ký giữa các doanh nghiệp đang có ý định hợp tác, sát nhập hoặc các đối tác làm ăn. 

NDA đa phương

NDA đa phương là loại hình NDA liên quan tới ba hoặc nhiều bên. Trong đó, ít nhất một trong số các bên tham gia tiết lộ thông tin cho các bên còn lại.

Loại NDA không bị hạn chế như NDA đơn phương hay NDA song phương. Ví dụ, chỉ cần một thỏa thuận NDA đa phương duy nhất kí bởi ba (hoặc nhiều) bên, trong đó mỗi bên định tiết lộ thông tin cho những bên còn lại, thay vì phải dùng thêm NDA đơn phương hay NDA song phương cùng lúc.

Ưu điểm của thỏa thuận NDA đa phương là các bên xem xét tình hình thực tế và có thể chỉ cần thực hiện một thỏa thuận. Tuy nhiên, hạn chế của NDA đa phương là trước đó cần thương lượng dài kỳ và chi tiết để thỏa mãn nhu cầu của tất cả các bên.

NDA đa phương được ký giữa hợp tác của ba hoặc nhiều bên. 

Ngoài ra, còn có các loại như:

 • NDA chấm dứt: là NDA hết hạn, sau khi thống nhất, bên tiết lộ thông tin đồng ý giải phóng bên nhận thông tin khỏi thỏa thuận vào ngày tháng cụ thể hoặc khi quan hệ hợp tác kết thúc.
 • NDA không chấm dứt: là NDA không bao giờ hết hạn, bên nhận thông tin có nghĩa vụ giữ bí mật miễn là các bên làm việc cùng nhau hoặc đến khi thông tin công bố đại chúng.
NDA có thể có thời hạn hoặc không có thời hạn. 

Tầm quan trọng của hợp đồng NDA là gì?

NDA được sử dụng trong doanh nghiệp khi tham gia đàm phán với các đơn vị khác. Thỏa thuận cho phép các bên tự do chia sẻ thông tin mà không sợ rò rỉ thông tin cho các bên không liên quan, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh.

NDA còn thường được sử dụng trong đàm phán giữa công ty gọi vốn và các nhà đầu tư. Trong trường hợp này, NDA giúp ngăn chặn đối thủ cạnh tranh biết bí mật thương mại hoặc bí mật kinh doanh. Các thông tin có thể bao gồm: chiến lược Marketing, quy trình sản xuất, phần mềm độc quyền, khách hàng tiềm năng…

Trong trường hợp NDA bị vi phạm, một bên có thể yêu cầu tòa án ngăn chặn việc tiết lộ thêm thông tin và kiện bên vi phạm.

Khi một bên vi phạm NDA, bên còn lại có thể yêu cầu toà án can thiệp chặn việc tiết lộ thêm thông tin. 

Cách ký NDA là gì?

Về bản chất NDA là một dạng thỏa thuận tương tự HĐ nên có thể ký dạng bản cứng hoặc thỏa thuận điện tử. Dù hình thức ký NDA là gì, bên cạnh các hạng mục bắt buộc, thỏa thuận NDA cũng cần đưa vào chi tiết các nội dung sau:

 • Định nghĩa về thông tin nào là nhạy cảm hoặc thông tin nào được xem là độc quyền.
 • Xác định rõ các bên: bên tiết lộ thông tin và bên nhận thông tin trong thỏa thuận.
 • Quy định rõ điều khoản và các điểm phân biệt cụ thể: ví dụ: người nhận có cố hết sức giữ bí mật không? Có nhận thông tin dựa trên cơ sở cần biết? Các thông tin “không sử dụng” có phải là bên nhận không có quyền sử dụng theo bất cứ cách nào khác chỉ dẫn trong thoả thuận hay không?
 • Loại trừ: những thông tin nào không được tính là bảo mật.
 • Nghĩa vụ của bên (hoặc các bên) nhận thông tin.
 • Thời gian: thoả thuận có kéo dài trong khoảng thời gian cụ thể nào không?
 • Các điều khoản khác: nếu có tranh chấp thì ai trả phí pháp lý, sau khoảng thời gian nào đó, bên nhận thông tin có thể thuê nhân sự cũ của bên tiết lộ thông tin hay không?

Ngoài ra, trong trường hợp ký NDA đơn phương giữa người lao động với doanh nghiệp cần lưu ý thêm các điểm sau:

 • Yêu cầu nhân sự ký NDA thời điểm ngay khi vào làm việc hoặc điều chuyển vị trí

Điều 85 Luật Lao động: nhân viên làm việc tại doanh nghiệp có trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản, bảo vệ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp. Khi nhân viên vi phạm hoặc tiết lộ bị mật công nghệ, bí mật kinh doanh, nhân viên sẽ chịu hình thức kỷ luật sa thải.

Điều 129, Khoản 5, Luật Lao động cũng quy định: nhân viên có năng lực kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn cao tiết lộ bí mật công nghệ hoặc bí mật kinh doanh của doanh nghiệp chịu trách nhiệm bồi dưỡng thiệt hại cho doanh nghiệp đã gánh chịu.

Do đó, để tuân thủ các điều trên, doanh nghiệp cần ký kết với nhân sự mới ngay tại thời điểm tuyển dụng hoặc thời điểm nhân sự được điều chuyển vị trí hoặc chức vụ.

Do đặc thù ngành nghề và từng vị trí có yêu cầu khác nhau, mỗi doanh nghiệp tự soạn thảo các mẫu thoả thuận NDA khác nhau. Bạn có thể tham khảo và điều chỉnh từ mẫu NDA sau.

 • Thực hiện bảo mật trong nội bộ

Tùy theo đặc thù ngành nghề của từng doanh nghiệp sẽ cần ký thêm thoả thuận khác ngay trong phạm vi nội bộ doanh nghiệp cùng với thỏa thuận NDA ban đầu.

 • Phỏng vấn nhân sự trước nghỉ việc

Doanh nghiệp thường chỉ phỏng vấn ứng viên muốn vào làm việc chứ chưa hầu như không phỏng vấn nhân sự nghỉ việc. Thực tế, việc phỏng vấn này có thể giúp đánh giá công việc mới của nhân sự có gây nguy hại tới bảo mật doanh nghiệp hay không.

Lời kết

Trên đây cosplay18.net đã cung cấp cho bạn các thông tin cơ bản về NDA là gì? NDA là viết tắt của từ gì cũng như các loại NDA phổ biến hiện nay. Bài viết mong rằng giúp bạn hiểu hơn tầm quan trọng của NDA đối với doanh nghiệp và biết cách soạn thảo NDA đơn phương đơn giản. Với các thỏa thuận NDA song phương hoặc đa phương có nhiều hạng mục phức tạp, doanh nghiệp cần tham khảo ý kiến của luật sư chuyên nghiệp để soạn thảo được bản NDA chặt chẽ.

Nếu hay cho 5 sao post

Bài liên quan

Bài viết mới