Logo

Lô đất có diện tích bao nhiêu được cấp phép xây dựng ?

Mỗi một công trình đều có diện tích khu đất riêng để xây dựng với kích thước khác nhau. Tuy nhiên, theo qui định của pháp luật thì diện tích tối thiểu được quyền cấp phép xây dựng đó là :
Lô đất đủ chuẩn được áp dụng quy định này là lô đất có diện tích không nhỏ hơn 36m2 (theo TCXD VN 353:2005), có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 3,0m (theo Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 Luật Xây dựng).
==> Xem thêm : thu tuc xin phep xay dung quan tan phu

Đt có v trí mt tin đường nh hơn 3,0m thì có được phép xây dng không ?
Nếu lô đt có din tích dưới 15m2 hoc có chiu rng mt tin (hoc chiu sâu so vi ch gii xây dng) nhhơn 3,0m: ch được ci to, sa cha theo hin trng; không được xây dng mi.
Đt có din tích t 15m2 đến dưới 36m2, có được cp giy phép xây dng không ?
Nếu lô đt có din tích t 15m2 đến dưới 36m2, có chiu rng mt tin và chiu sâu so vi ch gii xây dng t 3,0m tr lên: được phép ci to, sa cha theo quy mô stng hin hu hoc xây dng mi ti đa 2 tng (có th b trí tng lng ti trt và mái che cu thang ti sân thượng), chiu cao tòan công trình không quá 13,4m (đi vi đường có lgii t 20m tr lên) và không quá 12,2m (đi vi đường có l gii t 12m đến dưới 20m)
Chi phí của dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng tại KIẾN GIA PHÚ vừa hợp lý vừa nhanh chóng mà bạn không phải mất quá nhiều thời gian chờ đợi. Chúng tôi có mức phí riêng biệt cho từng qui trình tùy theo nhu cầu của chủ đầu tư.
HOTLINE : 093 8080 444
Nếu hay cho 5 sao post

Bài liên quan

Bài viết mới