Logo

Hướng Dẫn Tạo File Download Và Nút Download Tại Trang Blog Và Website

Hướng Dẫn Tạo File Download Và Nút Download Tại Trang Blog Và Website

Xin Chào các bạn hôm này trong thời gian dảnh dỗi manhhaiblog hướng dẫn các bạn cách tạo một file download và button download tại bài viết hoặc tại trang của mình

Mình chia sẻ với các có hai cách hay và hiệu quả nhé:

Cách 1:

Bước đầu tiên các bạn vào trang Google Driver rồi tạo cho mình một file hot để lưu trữ file nhé
Sau đó tạo mới đặt tên file —> click thư mục —-> click tải tệp —– click chia sẻ —> lấy linh nhé

Read more »

Nếu hay cho 5 sao post

Bài liên quan

Bài viết mới