Logo

Hướng dẫn sử dụng biểu đồ Pareto, Histogram và Waterfall trên Excel 2016

Excel 2016 được cải tiến thêm một số tính năng mới. Trong số đó phải kể đến 6 biểu đồ mới đó là Waterfall, Histogram, Pareto, Box & Whisker, Treemap và Sunburst.
Trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng 3 biểu đồ trên Excel 2016, đó là Waterfall, Histogram, Pareto.
Excel 2016

1. Histogram hiển thị phạm vi của giá trị

Biểu đồ Histogram trên Excel 2016 tương tự như biểu đồ cột bình thường, tuy nhiên mỗi cột sẽ đại diện cho “phạm vi” giá trị (hay còn gọi là một bin) thay vì một giá trị duy nhất.
Biểu đồ Histogram dùng để khám phá và phân tích tần số trong bảng thống kê, phân tích… Ngoài ra biểu đồ Histogram cũng hiển thị kết quả chiều cao, cân nặng, khoảng cách…
1. Mở bảng tính của bạn và chọn database (cơ sở dữ liệu). Click chọn Insert => Insert Statistical Chart => Histogram.
Lúc này trên màn hình sẽ xuất hiện biểu đồ nhỏ xuất hiện và mở trên Menu Chart Tools/Design Ribbon.
Cuộn xuống tùy chọn Design và lựa chọn tùy chọn phù hợp với dự án của bạn.
2. Click vào biểu tượng dấu + để chỉnh sửa các yếu tố của biểu đồ, sau đó click vào biểu tượng cây chổi vẽ để thay đổi style, màu sắc và thiết kế biểu đồ.
dấu +
3. Kích chuột phải vào bất kỳ hình chữ nhật nào trên biểu đồ và chọn Format Data Series.
Trong bảng Format Data Series, click chọn tùy chọn Series Options (biểu tượng hình biểu đồ).
Format Data Series
4. Click vào mũi tên hướng xuống dưới bên cạnh tùy chọn Series Options và duyệt qua menu Dropdown để xác định cách thực hiện các tùy chọn như thế nào. Từ danh sách các tùy chọn, bạn chọn Horizontal Category Axis.
Horizontal Category Axis
5. Dưới mục Axis Options, chọn Number of Bins và thay đổi giá trị là 10. Với Overflow bin, nhập giá trị là 850.0, với Underflow bin nhập giá trị là 100.0.
Trong phần Tick Marks, lựa chọn tùy chọn mà bạn muốn xem ở bên trong hoặc bên ngoài biểu đồ hoặc là Cross (cả bên trong và bên ngoài), hoặc tùy chọn khác.
Sau đó chọn Number và chọn định dạng kiểu số mà bạn thích trong danh sách tùy chọn.
 Axis Options
6. Tiếp theo tại menu Dropdown Series Options bạn chọn Chart Title, nhập một title mới sau đó điều chỉnh liên kết mà bạn muốn.
Chart Title
Chart Title
7. Cuối cùng từ Menu Dropdown Series Options bạn chọn Series Sales Data Labels, sau đó chọn Label Options và click chọn biểu tượng biểu đồ một lần nữa.
Đánh tích vào hộp Series Name và Value để hiển thị cả 2 giá trị này trên biểu đồ.
Trong mục Label Position, bạn có thể chọn Outside End, Inside End, Center hoặc Middle. Sau đó chọn định dạng kiểu số cho Data Labels.
 Series Sales Data Labels

2. Biểu đồ Pareto kết hợp thanh địa chỉ và đường đồ thị

Biểu đồ Pareto sử dụng kết hợp cả thanh địa chỉ và đường đồ thị. Người dùng có thể sử dụng biểu đồ này để phân tích dữ liệu tần số hoặc phân tích các nguyên nhân trong quá trình nào đó, tập trung phân tích các vấn đề hoặc phân tích các thành phần cụ thể.
1. Mở bảng tính của bạn, sau đó bôi đen bảng rồi click chọn Insert => Insert Statistical Chart => Pareto.
Lúc này một biểu đồ xuất hiện và mở trên Menu Chart Tools/Design Ribbon. Cuộn qua tuy chọn Design và chọn một tùy chọn phù hợp với dự án của bạn.
 Pareto
2. Click vào biểu tượng dấu + để chỉnh sửa một số yếu tố trong biểu đồ: Axes, Axes Titles, Chart Title, Data Labels, Gridlines, và Legend. Tiếp theo click vào biểu tượng cây chổi vẽ để thay đổi style biểu đồ, thiết kế và màu sắc.
biểu tượng dấu +
3. Kích chuột phải vào bất kỳ hình chữ nhật nào trên biểu đồ và chọn Format Data Series. Trong bảng Format Data Series, click chọn Series Options (biểu tượng hình biểu đồ). Di chuyển thanh trượt để thay đổi độ rộng khe – khoảng cách giữa các cột trên biểu đồ.
Series Options
4. Click vào mũi tên hướng xuống dưới bên cạnh tùy chọn Series Options và duyệt qua menu Dropdown để xác định cách thực hiện các tùy chọn như thế nào. Từ danh sách các tùy chọn, bạn chọn Horizontal Category Axis.
5. Dưới mục Axis Options => Bins, rồi chọn By Category.
chọn By Category
Trong phần Tick Mark, lựa chọn tùy chọn mà bạn muốn xem ở bên trong hoặc bên ngoài biểu đồ hoặc là Cross (cả bên trong và bên ngoài), hoặc tùy chọn khác.
Sau đó chọn Number và chọn định dạng kiểu số mà bạn muốn từ danh sách tùy chọn.
6. Tiếp theo từ Menu Dropdown Series Options bạn chọn Chart Title, nhập title mới, sau đó điều chỉnh liên kết mà bạn muốn.
Chart Title
Lưu ý:
Lúc này biểu đồ sẽ thay đổi. Duyệt qua một số tùy chọn chính trong Menu Dropdown Series Options, bao gồm biểu đồ, Plot Areas và Axis settings.
Sau khi hoàn tất, đóng cửa sổ Format Data Series lại là xong.

3. Biểu đồ Waterfall hiển thị giá trị xu hướng

Sử dụng Waterfall để hiển thị giá trị ban đầu bị ảnh hưởng bởi số dương hoặc số nguyên âm. Waterfall hay còn gọi là biểu đồ Bridge, Flying Bricks và Mario. 
1. Mở bảng tính và chọn cơ sở dữ liệu. Click Insert => Waterfall. Lúc này một biểu đồ xuất hiện trên Menu Chart Tools/Design Ribbon.
Waterfall
Cuộn qua tùy chọn Design và chọn tùy chọn di chuyển rõ ràng. Tiếp theo click chọn Colors và chọn bảng màu sắc có màu sáng, màu tương phản (để minh họa cho độ tăng, giảm và giá trị trung gian hiệu quả nhất).
2. Click biểu tượng dấu + để chỉnh sửa một só yếu tố trên biểu đồ: Axes, Axes Titles, Chart Title, Data Labels, Gridlines, và Legend. Tiếp theo click vào biểu tượng cây chổi vẽ để thay đổi style biểu đồ, thiết kế và màu sắc.
 Click biểu tượng dấu +
3. Kích chuột phải vào bất kỳ hình chữ nhật nào trên biểu đồ và chọn Format Data Series. Duyệt qua các tùy chọn trên bảng và điều chỉnh.
4. Kích chuột phải vào biểu đồ một lần nữa và chọn Format Legend => Legend, sau đó nhập nhãn văn bản để làm chú giải cho biểu đồ.
Legend
5. Kích đúp vào điểm dữ liệu cuối cùng để mở bảng Format Data Point. Tại đây bạn đánh tích chọn Set As Total.
Set As Total
Dương Huyền (Theo PCWorld)
Nếu hay cho 5 sao post

Bài liên quan

Bài viết mới