Logo

Cách ẩn bài viết theo label ngoài trang chủ Blogspot

Cách ẩn bài viết the label ngoài trang chủ

Cách ẩn bài viết theo label ngoài trang chủ. Cách ẩn bài viết ngoài trang chủ theo một label.

Nhiều bạn hỏi cách ẩn bài viết mới ở trang chủ trong blogspot làm thế nào? Mình nhớ cái ngày mình còn bắt đầu nghịch blog mình đã chia sẻ cái này rồi nhưng không biết là do mình lỡ tay xóa đi hay không mà bây giờ tìm không thấy vì vậy sau đây mình xin viết bài hướng dẫn lại các bạn

Vậy code này có chức năng như thế nào: Nó sẽ ẩn tất cả bài viết nằm trong 1 nhãn(label) nào đó mà bạn không muốn nó hiện ra ngoài trang chủ. Vì vậy bạn muốn ẩn bài nào rất đươn giản bạn chỉ cần cho nó vào label mầ bạn đã mặc định là sẽ ẩn bài viết nào thuộc nó ngoài trang chủ.

Read more »

Nếu hay cho 5 sao post

Bài liên quan

Bài viết mới